Program Pasja

Program Pasja

Młode osoby z Torunia ukończyli cykl kursów, warsztatów, ułatwiających im start w dorosłe życie. Podczas szkoleń zdobywali umiejętności zawodowe, a także doświadczali po raz pierwszy niezwykłych wrażeń podczas obozów przetrwania z programem terapeutycznym.