Jaskinia Słowiańska-Drwali ~ Okiem obiektywu

Jaskinia Słowiańska-Drwali

Niewiele osób wie, że na południe od Dukli, w rejonie Cergowej i Chyrowej znajduje się największe zagęszczenie jaskiń w Beskidach i jednocześnie najdłuższe beskidzkie jaskinie. Zlokalizowanych jest tu około 70 jaskiń z najdłuższą jaskinią Słowiańska-Drwali o długości korytarzy 601 m.
Jaskinia Słowiańska-Drwali
Nie są to stabilne jaskinie krasowe, jakie znamy z Jury Krakowsko-Częstochowskiej czy Tatr. Wszystkie jaskinie mają charakter osuwiskowy, są bardzo niebezpieczne i dynamicznie zmieniają się. Jednak w ich wnętrzu znajdują się dobre warunki do zimowania nietoperzy, w tym podkowca małego. Ten najmniejszy z naszych krajowych nietoperzy potrafi w ciągu jednej nocy złowić ponad tysiąc komarów. Ważne aby hibernujących nietoperzy nie niepokoić.

Najdłuższą jaskinią jest Jaskinia Słowiańska-Drwali. Długość korytarzy wynosi 601 metrów a deniwelacja wynosi 23,8 metra. Jest najdłuższą znaną jaskinią Beskidu Niskiego i szóstą co do długości jaskinią całych polskich Karpat fliszowych.


Jaskinia znajduje się w południowo-wschodnich zboczach Kilanowskiej Góry, w miejscowości Lipowica. Leży na terenie wielkiego osuwiska tzw. południowego, powstałego w 1957 r. po zachodniej stronie szosy z Dukli do Barwinka. Otwór wejściowy średnicy ok. 40 cm leży na wysokości 365 m n.p.m. 

Jaskinia została odkryta 14 grudnia 2003 r. podczas Speleoobozu, w którym brało udział blisko 30 osób z różnych speleoklubów polskich oraz ze słowackiego klubu z Preszowa. Od otworu wejściowego do Sali Błotnej prowadzi kilkumetrowej głębokości studnia. Biegnące od niej ciągi jaskiniowe stanowią plątaninę biegnących w różnych kierunkach korytarzy i mniejszych szczelin, sal i studni, wśród których w dolnych partiach wyróżnia się Chłodna Sala, w której zimą tworzy się bogata lodowa szata naciekowa. Z Korytarza Naciekowego prowadzi niedostępne dla człowieka połączenie z sąsiednią Jaskinią Stalaktytową. Jaskinia posiada również drugie wejście – ciaśniejsze i trudniejsze w lokalizacji od głównego. Jaskinia stanowi miejsce zimowania kilku rzadkich gatunków nietoperzy. Nie jest przystosowana do zwiedzania turystycznego. Jaskinia Słowiańska-Drwali znajduje się w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natury 2000 Osuwiska w Lipowicy.

Zobacz inne miejsca które warto odwiedzić - MAPA