Odkrywanie i ochrona dziedzictwa Olędrów i wspólnej historii Polsko-Holenderskiej

Odkrywanie i ochrona dziedzictwa Olędrów i wspólnej historii Polsko-Holenderskiej

"Wyprawy terenowe ścieżkami tradycji" to inicjatywa Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia, mająca na celu popularyzację wiedzy z zakresu historii i sztuki oraz ochronę dóbr kultury i tradycji.

Projekt ten stanowi unikalną formę popularyzacji oraz ochrony reliktów osadnictwa holenderskiego w Polsce, upamiętniając utraconą i rozproszoną pamięć o wspólnej historii obu narodów.

Centralną postacią projektu jest Generał Krzysztof Arciszewski, barwna postać historyczna, która pełniła funkcję generała artylerii Holandii, Brazylii i Polski oraz admirała floty Brazylii. Jego postać, określana mianem "Kmicica Europy", symbolizuje wspólne dziedzictwo polsko-holenderskie.

Dzięki takim postaciom jak Generał Arciszewski, budujemy wspólną Europę, a otaczające nas dziedzictwo stanowi łącznik z odległą, lecz bliską nam przeszłością.

W ramach projektu zrealizowano dotychczas m.in.:

  • wyprawę terenową ścieżkami tradycji Olędrów przez ziemie powiatu grudziądzkiego,
  • wspólne uporządkowanie cmentarza olęderskiego (mennonickiego) w miejscowości Sosnówka,
  • święto ulicy Arciszewskiego (Podmurnej) w Toruniu i wiele innych.