VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych

VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych


W sobotę zakończył się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych także z naszym udziałem.Na to odbywające się co trzy lata święto polskiego środowiska pozarządowego do Warszawy przedstawiciele organizacji pozarządowych z całej Polski. Przez dwa toczyła się dyskusja o najważniejszych problemach, z które napotykają NGO-sy. Był to także czas na wspólne poznanie się.W czasie OFIP-u uczestnicy wzięli udział udział m.in. w sesjach służących refleksji na temat kondycji sektora obywatelskiego w Polsce: kwestiach „horyzontalnych”, dotyczących całego sektora oraz sesjach branżowych, skupiających przedstawicieli organizacji działających w podobnych obszarach tematycznych.Drugiego dnia konferencji odbyły się m.in. krótkie spotkania śniadaniowe - kamerlane, poranne rozmowy w mniej formalnej atmosferze oraz seria sesji, poświęconych różnym tematom, które zostały zgłoszone przez organizacje uczestniczące w OFIP-ie.Tego dnia także na Krakowskim Przedmieściu można było zobaczyć, jak pracują i czym zajmują się organizacje pozarządowe.

Foto: Wojciech Rawdwański - ngo.pl