Kolejne problemy organizatorów Iditarod Trail Sled Dog Race ~ Okiem obiektywu

Kolejne problemy organizatorów Iditarod Trail Sled Dog Race


Iditarod Air Force zrezygnował z wolontarystycznego, jak dotychczas 20 letniego wsparcia Iditarod Trail Sled Dog Race.

Rezygnacja spowodowana jest wprowadzonymi nowymi regulacjami zakazującymi wolontarystycznego wykorzystywania pilotów i samolotów do obsługi cywilnych imprez. Jak już wcześniej pisaliśmy, jest to niejeden problem organizatorów przyszłorocznych wyścigów.