Skansen w Kłóbce

Skansen w Kłóbce

W miejscowości Kłóbka (woj. Kujawsko-Pomorskie) znajduje się Kujawsko – Dobrzyński Park Etnograficzny. Jest to jeden z najmłodszych skansenów w Polsce. Zgromadzono w nim kilkanaście obiektów budownictwa ludowego. Można tu wstąpić przy okazji, przejeżdżając trasą Toruń – Łódź.
Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce
Kujawsko - Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce
Skansen jest położony po obu stronach doliny rzeki Lubieńki i składa się z dawnej wsi oraz zespołu parkowo-dworskiego należącego niegdyś do rodu Orpiszewskich. Obejmuje obszar 13 ha, na którym zgromadzono 18 obiektów architektury ludowej zebranej w dwóch sektorach: Ziemi Kujawskiej (dwie zagrody) i Ziemi Dobrzyńskiej (jedna zagroda). Drewniane zabudowania z wyposażeniem wnętrz, tradycyjne przedmioty i narzędzia pokazują życie codzienne rodzin chłopskich od końca XVIII wieku do lat 30. XX wieku.W roku jubileuszu 25-lecia otwarcia Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce odbył się festyn folklorystyczny z cyklu Z życia dawnej wsi pt. Jaki siew, takie żniwo, który odbył się w dniu 5 sierpnia 2018 r.

Motywem przewodnim spotkania było przypomnienie przez Zespół Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin bogatych zwyczajów wieńcowych, orszaku odświętnie ubranych żniwiarzy niosących wieniec, pieśni im towarzyszących, podziękowań za urodzaj i zabawy. Do tematu imprezy nawiązywać będą pokazy dawnych zajęć gospodarskich – koszenia, wiązania i ustawiania snopków, czyszczenia zboża, produkcji mąki, kaszy, oleju oraz wyrobu masła.

Przygotowany został również pokaz ustawiania do pracy wiatraka koźlaka.