Tereny nadrzeczne przestrzenią integracji mieszkańców

Tereny nadrzeczne przestrzenią integracji mieszkańców

www.thamesfestival.org
Dzięki artystom nabrzeża Tamizy tętnią życiem. Czy takie instalacje zobaczymy również nad Wisłą w Toruniu?

Wiele europejskich miast rozpoczęło już proces rewitalizacji terenów nadrzecznych, w wielu innych jednak sytuacja wciąż pozostaje bez znaczących zmian. W Toruniu oraz w całym województwie problemy związane z zagospodarowaniem brzegów rzek sprawiają, że są one wciąż niewystarczająco atrakcyjne dla mieszkańców miast nadrzecznych.

Jak zmienić tereny nadrzeczne w atrakcyjne przestrzenie, które zintegrują społeczności lokalne, staną się miejscem prezentacji kultury i sztuki, zachowując przy tym swe walory przyrodniczo – krajobrazowe?

Na te pytania odpowiedzieć szukano podczas Konferencji „Tereny Nadrzeczne Przestrzenią Integracji Mieszkańców” które odbyły się w dniach 22-23 marca 2010 r. w Gdańsku.

Przestrzeń publiczna jest wspólnym dobrem oraz niezbędnym elementem integracji i odnowy społeczeństwa. Rzeki oraz tereny nadbrzeżne są wyjątkowo istotną częścią naszych miast, ponieważ stanowią ich rdzeń oraz łączą tak istotne elementy jak środowisko, transport, architekturę, sztukę oraz kulturę. Ważne jest, by mieszkańcy zarówno dzielnic bezpośrednio położonych nad rzeką, jak i od nich oddalonych mogli i chcieli przychodzić nad rzekę, żeby była to dla nich atrakcyjna przestrzeń publiczna.

www.thamesfestival.org
Spektakle, koncerty i inne imprezy - wszystko nad brzegiem rzeki.

W konferencji Tereny nadrzeczne przestrzenią integracji mieszkańców wzięli udział między innymi: organizatorzy The Danube Island Festival – Festiwalu na Wyspie na Dunaju (Wiedeń), The Thames Festival– Festiwal Tamizy, (Londyn), przedstawiciele organizacji kulturalnych i badawczych EGEAC (Lizbona), Citta d’aqua (Wenecja), Intercult (Sztokholm) i wiele innych, a także przedstawiciele z Polski m.in. Festiwalu Sztuki nad Wisłą Przemiany z Warszawy oraz Toruńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno - Artystycznej.

Pomysł konferencji zrodził się z uczestnictwa Nadbałtyckiego Centrum Kultury w sieci współpracy River//Cities (www.river-cities.net), która miała swą inauguracje w październiku 2006 r. w Warszawie. Obecnie skupia 13 organizacji z 10 krajów europejskich. Jej celem jest stworzenie wielu międzynarodowych działań, wymiana pomysłów, projektów, doświadczeń i wiedzy poprzez partnerstwo miast, które są usytuowane na brzegach rzek i pragną wykorzystać ich potencjał dla swego zrównoważonego rozwoju.


Wśród członków River//Cities znajdują się rzeczne festiwale, organizacje badawcze, organizacje, które już realizowały projekty powiązane z rzekami (w tym te, które skupiają się na zagadnieniach urbanistycznych, społecznych oraz środowiskowych) i chcą rozszerzać swoje idee o międzynarodowy kontekst. Struktura działań sieci ma na razie charakter nieformalny. Partnerzy spotykają się dwa – trzy razy do roku w celu wymiany doświadczeń. Planowane są także realizacje wspólnych projektów.

---------------------------------------------------------------------------------------------